čtvrtek 7. května 2009

Volná místa na kurzu

Mám ještě tak 3-4 volná místa na zážitkovém kurzu. Více informací na http://www.zivotjinak.estranky.cz/clanky/novinky/letni_-zazitkovy-kurz .

Rádi uvítáme všechny, kdo mají zájem.

sobota 15. března 2008

!!! Blog přesunut !!!

Dobré odpoledne,
oznamuji, že tento blog byl přesunut (kvůli redakčnímu systému) na adresu http://blindubuntu.ic.cz .
Všem děkuji za přízeň :-)

pondělí 25. února 2008

LaTex - Uvod

V poslední době se docela hojně diskutovaným tématem stává tvorba

vysoce strukturovaných dokumentů(for­málních dopisů, diplomových prací

? ).

K tomu, abychom takovýto dokument mohli napsat můžeme využít dvou

možností:

* Použití textových procesorů

* Použití sázecích systémů

O použití textových procesorů typu Microsoft Word, či OpenOffice bylo

již napsáno velké množství knih, my se v tomto seriálu zaměříme na

sázecí systém Tex, konkrétně na soubor maker, jež je označován jako

LaTex.LaTex je díky své multiplatformnos­ti(přenositel­nosti mezi různými

archytekturami a systémy) univerzálním systémem pro sazbu vysoce

strukturovaných dokumentů. Taktéž je velmi pravděpodobné, že dokument,

který napíšete dnes přeložíte třebas za půl století.

Instalace

LaTex lze získat v podobě pro Windows, Linux, Mac OS a další, já zde

uvedu příklad instalace pro Ubuntu GNU/Linux.

apt-get install texlive

texlive-lang-czechslovak

Nyní si zkusíme vytvořit první dokument v LaTexu. Záměrně jej

zde nehodlám komentovat(to až v příštím dílu), jde mi spíš jen o to

vyzkoušet si překlad takto vytvořeného dokumentu. Následující kód

uložte do souboru, který pojmenujeme například test.tex.

\documentclas­s[12pt]{article}

\usepackage[ut­f8]{inputenc}

\usepackage{czech}

\usepackage{a4wi­de}

\begin{document}

První dokument v LaTexu

\end{document}

Nyní zadejme v terminálu následující příkazy

cslatex test.tex

dvipdfm test.dvi

A vytvoří se nám soubor test.pdf, což je vygenerovaný

dokument.

Příště se podíváme na základní strukturu dokumentů

v LaTexu.

pondělí 18. února 2008

A co bude dál?

Výpočetní a komunikační technologie – výstřel a výdobytek to všemocného pána tvorstva, výsměch přírodě a podstatě enviromentalismu. Na stranu druhou je to však mocný nástroj ulehčující každodenní život, práci. Prostředek odbourávající bariéry.
Když někdy v roce 1991 došlo ke globálnímu nástupu HTTP(HyperText Transfer Protocol) a s ním taktéž webu(tak, jak jej známe nyní), byla internetová sféra pouze útočištěm nadšenců, bláznů, kteří možná promarnili životy u svých klávesnic... Avšak společně s postupem času se internet stal mimo jiné sídlem teroristů, sexuálních deviantů, lidí bez svědomí a skrupulí, crackerů a hromady dalších. A tak přišla na scénu počítačová kriminalita a zločin dostal úplně nový rozměr.
Společně s kosmopolitním nástupem počítačů a internetu se utvořila nová přátelství lidí, kteří by se k sobě jinak nikdy nedostali, velké množství projektů bylo popohnáno kupředu, ale klademe si vůbec otázku, nevzalo to něco z nás? Za anonymním přídomkem si můžeme představit cokoli, můžeme lhát a druzí o tom nevědí, můžeme se přetvařovat, můžeme podvádět..... Morální hodnoty se začínají odbourávat, rozdíl mezi realitou a virtuálním světem se pomalu stírá(příkladem může být svým způsobem děsivý projekt „The Second life“, který vytváří globální komunitu uživatelů, jež žijí virtuální život, maříce ten svůj).
Stáváme se zajatci svých vlastních výdobytků, životně důležitá rozhodnutí se leckdy nechávají na křemíkových destičkách pracujících na bázi umělé inteligence . Stačí chyba v jednom řádku programu a může začít další světová válka, stačí jeden psychopat s přístupem k „supertajným“ počítačům a může být konec.........

Teď ještě není pozdě přestat!

neděle 17. února 2008

Emacs - definice maker

O nadtextovém editoru Emacs již bylo napsáno strašně velké množství knih, článků, manuálů... Nicméně domnívám se, že makra by si zmínění zasloužila i zde, poněvadž se z nich může stát velmi mocný nástroj.

Vše si předvedeme na ukázkovém příkladu :-)

Představte si adresář o 125ti souborech textového typu, které obsahují knihy a Vy si přejete tyto knihy převést do formátu komprimovaného zvuku *.mp3. Zadávat ručně
mp3text -f nazev_knihy.txt
je velmi zdlouhavé a troufám si říct, že po dvou knihách byste toho měli plné zuby :-)

Pročež uděláme následující:

1. Nejdříve si obstaráme výpis adresáře, který uložíme do souboru
ls *.txt > out

2. Otevřeme soubor out v Emacsu
emacs out

3. Nyní si vytvoříme makro. Začneme tím, že stiskneme CTRL+X a následně levou závorku. Tím se začne makro zaznamenávat. V tomto okamžiku se přesuneme na začátek prvního řádku, napíšeme
mp3text -f, poté se přesuneme o řádek níže a stikneme klávesu Home(pro přesun na začátek řádku). Nyní ukončíme definici makra(Ctrl+X a následně pravá závorka).

POZNÁMKA: První řádek souboru(po definici makra) může vypadat třeba takto:
mp3text -f Kniha apokryfů.txt

4. Následně můžeme makro použít těmito způsoby

a) pouze jednou
Ctrl+x a následně e
b) n-krát(např. n = 5)
Ctrl+u a následně 5 a následně Ctrl+x a následně e
c) dokud nenarazí na konec souboru(což je náš případ)
Ctrl+u a následně 0 a následně Ctrl+x a následně e

Toť vše :-)

sobota 16. února 2008

Skript na instalaci nového Speech Dispatchera

apt-get remove -y speech-dispatcher
rm /etc/init.d/speech-dispatcher
apt-get install -y libdotconf-dev libespeak-dev libasound-dev texinfo
wget http://nvda.venik.org/download/blindubuntu/dev/speechd.tar.gz -O /usr/src/speechd.tar.gz
cd /usr/src/
tar xzf speechd.tar.gz
cd speechd
./build.sh
export pidpath=/var/run/speech-dispatcher.pid
./configure --with-alsa --with-espeak
make
make install
echo "DefaultLanguage \"cs\"" >> /usr/local/etc/speech-dispatcher/speechd.conf
/usr/local/bin/speech-dispatcher -d
echo "/usr/local/bin/speech-dispatcher -d" >> /etc/init.d/bootmisc.sh

Speech Dispatcher 0.6.6

Vyšel nový release Speech Dispatcheru 0.6.6 a s tímto odpadly problémy s jeho častým padáním!