pátek 15. února 2008

Historie UNIXu

V roce 1965 pracovaly společnosti Bell Telephone Laboratories (divize AT&T) a General Electricna projektu "MAC of MIT", jehož cílem bylo vytvořit operační systém Multics. Později se společnost

Bell Telephone Laboratories rozhodla od spolupráce odstoupit, ale v důsledku toho neměla

k dispozici kvalitní operační systém.

Pánové Ken Thompson a Dennis Ritchie se rozhodli navrhnout operační systém, který by společnosti

Bell Telephone Laboratories vyhovoval. Ken Thompson tento návrh realizoval při vytváření

vývojového prostředí na počítači PDP-7. Další výzkumný pracovník společnosti Bell Telephone

Laboratories, pan Brian Kernighan, dal novému operačnímu systému název Unix.

Později zveřejnil pan Dennis Ritchie programovací jazyk C. V roce 1973 byl Unix kompletně přepsán

do jazyka C (původní systém byl vytvořen v assembleru1). V roce 1977 byl operační systém

Unix převeden z počítače PDP na nový počítač s použitím procesu, jež se nazývá "porting". Tato

akce byla uskutečnitelná právě proto, že byl operační systém Unix přepsán v jazyce C.

Koncem sedmdesátých let byla společnosti AT&T protimonopolním úřadem zakázána činnost

v oblasti počítačového průmyslu. Proto se společnost rozhodla za velmi výhodných finančních

podmínek převést licenci na operační systém Unix na některé university. Unix se tedy stal populárním

především v akademických kruzích, avšak postupem času se začal prosazovat i v komerční

sféře. Dnešní podoba Unixu se zcela liší od verze z roku 1970. Existují dvě základní varianty:

System V od společnosti USL (Unix System Laboratories, dnes jej vlastní Novell2) a BSD (Berkeley

Software Distribution).

Poslední verze USL má označení SVR43 (čtvrtá verze), zatímco poslední verze od BSD má označení

Kromě těchto základních verzí však existuje spousta dalších verzí operačního systému Unix.

Komerční verze jsou zpravidla odvozeny od jedné z verzí USL nebo BSD. Existuje však spoustaverzí operačního systému Unix, které kombinují vlastnosti obou základních verzí.

Ceny současných komerčních verzí operačního systému Unix pro počítače s procesorem Intel sepohybují od 500 do 2000 dolarů

Žádné komentáře: