pondělí 25. února 2008

LaTex - Uvod

V poslední době se docela hojně diskutovaným tématem stává tvorba

vysoce strukturovaných dokumentů(for­málních dopisů, diplomových prací

? ).

K tomu, abychom takovýto dokument mohli napsat můžeme využít dvou

možností:

* Použití textových procesorů

* Použití sázecích systémů

O použití textových procesorů typu Microsoft Word, či OpenOffice bylo

již napsáno velké množství knih, my se v tomto seriálu zaměříme na

sázecí systém Tex, konkrétně na soubor maker, jež je označován jako

LaTex.LaTex je díky své multiplatformnos­ti(přenositel­nosti mezi různými

archytekturami a systémy) univerzálním systémem pro sazbu vysoce

strukturovaných dokumentů. Taktéž je velmi pravděpodobné, že dokument,

který napíšete dnes přeložíte třebas za půl století.

Instalace

LaTex lze získat v podobě pro Windows, Linux, Mac OS a další, já zde

uvedu příklad instalace pro Ubuntu GNU/Linux.

apt-get install texlive

texlive-lang-czechslovak

Nyní si zkusíme vytvořit první dokument v LaTexu. Záměrně jej

zde nehodlám komentovat(to až v příštím dílu), jde mi spíš jen o to

vyzkoušet si překlad takto vytvořeného dokumentu. Následující kód

uložte do souboru, který pojmenujeme například test.tex.

\documentclas­s[12pt]{article}

\usepackage[ut­f8]{inputenc}

\usepackage{czech}

\usepackage{a4wi­de}

\begin{document}

První dokument v LaTexu

\end{document}

Nyní zadejme v terminálu následující příkazy

cslatex test.tex

dvipdfm test.dvi

A vytvoří se nám soubor test.pdf, což je vygenerovaný

dokument.

Příště se podíváme na základní strukturu dokumentů

v LaTexu.

Žádné komentáře: