pátek 15. února 2008

Konverze DVD video disků do formátu komprimovaného videa - díl první

Softwaru(ať už placeného, freeware, či opensource) pro konverzi DVD-video disků do formátů komprimovaného videa(*.mpg, *.avi) existuje nepřeberné množství, avšak jeho vývojáři s komunitou zrakově postižených uživatelů PC nepočítají, leč i tito(sice zřídkakdy) potřebují podobnou konverzi uskutečnit.

Samotná konverze je realizována ve dvou krocích:
1. Dekódování a překopírování obsahu DVD na pevný disk(pomocí programu DVD Decrypter)
2. Konverze do formátu komprimovaného videa(prostřednictvím opensource nástroje FlaskMpeg)

V tomto dílu si ukážeme práci s DVD Decrypterem a jeho možnostmi.

Adresa pro stažení:
http://www.slunecnice.cz/sw/dvd-decrypter/stahnout/1/

Prvním krokem, který je po spuštění programu nutno učinit je výběr zdrojové mechaniky, ze které bude následně program číst. Toho dosáhneme klávesou TAB, přejdeme-li jí na položku Source, přesune se focus do rozbalovacího seznamu, v němž už můžeme pomocí kurzorových šipek vybrat příslušnou mechaniku.Dalšími stisky tabulátoru přejdeme na rozcestník karet(Input a Stream Processing). Na kartě Input nalezneme výběr těch částí videa(implicitně je vybrán celý obsah DVD), které chceme dekódovat a uložit na pevný disk, karta Stream Processing obsahuje zaškrtávací políčko "Enable Stream Processing"(defaultně není zatrženo). Máme-li zde vše hotovo, můžeme se(stiskem klávesy Alt) přesunout do aplikační nabídky).

Nejprve si popíšeme nabýdku Mode, poněvadž výběrem jednotlivých možností se mění i vzhled okna programu.

1. File
V tomto režimu z okna aplikace zmizí možnost výběru jednotlivých kapitol a karty Imput + Stream Processing. Ty nahradí seznam všech souborů na DVD, jejichž označením/odznačením(defaultně jsou označeny všechny) volíte ty, s nimiž se bude nadále pracovat

2. IFO
Tento režim jsem popisoval výše a to proto, že právě tento mód budeme pro účely konverze do formátu komprimovaného videa užívat.

3. ISO
Všimněte si, že tato položka se dále větví na Write(zápis) a Read(čtení). Obě pracují se soubory typu *.iso.


Zmínění si ještě zasluhuje nabídka Tools a její položka Settings. Program je sice konfigurován optimálně, avšak v případě potíží se můžete pokusit jejím prostřednictvím upravit nastavení programu.

Máme-li tedy vše úspěšně nastaveno, přejdeme do nabídky File, kde potvrzením volby Browse nastavíme cestu(popřípadě vytvoříme adresář), kam se budou ukládat výsledné soubory. Jakmile je tato nastavena, pokračujeme položkou Decrypt v též nabídce.

Samotný proces by měl trvat(v závislosti na rychlosti DVD disku, mechaniky a Hard-Discu maximálně 40 minut a jeho zdárné ukončení je signalizováno zvukovým signálem(uživatele programu CloneCD jej určitě dobře znají) a dialogovým oknem s příslušným hlášením.

Pokračování příště

Žádné komentáře: