neděle 4. listopadu 2007

Jak na stránkování?

Někdy se člověku může stát, že při instalaci systému nesprávně odhadl velikost odkládacího prostoru(v horším případě žádný nevytvořil), pro takový případ existují dvě alternativy, které se však nikterak nevylučují a je možno je používat současně.

Jako odkládací prostor může operační systém Linux používat jak samostatný soubor na disku, nebo samostatný diskový oddíl.

1. Použití "stránkovacího souboru"
Nejprve musíme vytvořit nějaký diskový soubor, pro který alokujeme patřičný počet bloků. Např. chceme-li vytvořit stránkovací soubor o velikosti 1GB, přičemž tento soubor se bude nacházet na /swap, použijeme následující příkaz
dd if=/dev/zero of=/swap count=32000 bs=32000
* Jednoduchou pomůckou může být 32^2 = 1024 = 1GB.

Za podrobnější rozbor však příkaz dd opravdu stojí, neboť jej můžeme použít např. při zálohování "surového" disku(včetně tabulky rozdělení apod. Jedná se o opravdu velmi mocný nástroj!
if=/dev/zero - čte ze zařízení /dev/zero -> jedná se o tzv. nulový generátor, který generuje pouze číslo 0. Mohlo by se zdát, že se jedná o zbytečnost, nicméně, chceme-li vytvořit soubor o určité velikosti, může nám výborně posloužit.
of=/swap -> určuje, že se bude zapisovat do souboru /swap
bs=32000 a count=32000 určují velikost výstupního souboru.

To ovšem ani zdaleka nestačí. Nyní musíme systému říct, že tento soubor je potenciálním swapovacím souborem, což učiníme následovně
mkswap /swap
A příkazem swapon /swap se začne daný soubor používat pro stránkování. Vše lze samozřejmě zautomatizovat přidáním následující řádky do /etc/fstab
/swap none swap sw 0 0
Při startu počítače se totiž vykoná swapon -a, který připojí všechny stránkovací soubory uvedené v /etc/fstab.


2. Použití diskové oblasti
Chceme-li pro odkládání používat určitou oblast disku(doporučuji), vytvořte ji pomocí programu cfdisk(je velmi intuitivní) a restartujte počítač.

POZNÁMKA: Je zcela jedno, jestli pro odkládání použijete primární, nebo logický oddíl(v principu mezi nimi není žádný rozdíl), ovšem ovšem v rámci jakýchsi konvencí bych doporučil použít oddíl logický. Takže, máme-li odkládací oddíl na prvním logickém oddílu prvního IDE disku, bude reprezentován /dev/hda5(u SCSII disku by se jednalo o /dev/sda5).

Zbytek procedury je velmi podobný prvnímu řešení, proto pouze vypíšu příkazy
mkswap /dev/hda5
swapon /dev/hda5

A do /etc/fstab:
/dev/hda5 none swap sw 0 0


Takže, tohle je pro tentokrát asi vše :-)

Žádné komentáře: