čtvrtek 1. listopadu 2007

Máme pomáhat druhým zemřít na jejich žádost?

Rozřešením této otázky se zabývalo již mnoho myslitelů naší doby, avšak ke konečné odpovědi - ano, či ne se nedobral žádný. Podle mého názoru je striktní zastávání jednoho nebo druhého čirý nesmysl, protože stejně tak, jako svět není černobílý, není ani jasná odpověď na problematiku eutanazie.

Sám za sebe bych řekl stoprocentně ano, poněvadž představa nekonečného a protahovaného utrpení je pro mě něčím nepřípustným.

Rozebereme-li však tuto problematiku všestranně, dojdeme i k jejím stinným stránkám. Ziskuchtiví příbuzní a fakt, že ČR je kosmopolitně řazena mezi země s vhodnými podmínkami pro růst korupce by mohly být potencionálními důvody, proč eutanazii nezlegalizovat. Dalším negativem je postoj nábožensky založených lidí, jakožto nekompromisních zastánců života coby božského daru, který se má prožít za každou cenu až do úplného konce.

Otázkou, která s "asistovanou smrtí" velmi úzce souvisí je, jak vlastně přesně určit kdy je eutanazie přípustná? Lékařská diagnóza toho, že člověk není mentálně schopen rozhodovat o ukončení svého života také nemusí být vždy stoprocentně správná nebo nepodplacená. Žádost rodinného příslušníka nemusí být nezištná. Když se nad tím trochu zamyslíme, zjistíme, že všechna výše napsaná negativa vlastně vychází z podstaty moderního člověka. Příroda nás obdařila rozumem a my ho dokážeme leckdy sprostě zneužívat! Nechci zde rozpitvávat morální zásady člověka, ale měli bychom se nad sebou zamyslet, vždyť to pouze kvůli našim záporům vyvstávají tyto problémy!


Na druhou stranu, člověk by měl mít právo na svůj vlastní život se kterým by naložil dle svého uvážení(samozřejmě s respektováním osobních práv druhých). Česká republika má v tomhle směru dle mého názoru docela nedořešenou legislativu. Vezmeme-li v potaz například sebevraždu, která je považována za zločin. Člověk, který se rozhodne dobrovolně skončit se svým vlastním životem je považován za zločince - za vraha. Naopak vrazi(ti skuteční) leckdy uniknou spravedlnosti a páchají další a další zvěrstva.

Ze subjektivního pohledu bych(jak už jsem napsal) dal eutanazii "zelenou", ale objektivně si myslím, že společnost ještě není na takové morální výši, aby mohla rozhodovat o smrti, či životu jednotlivce, protože každý máme své morální zásady a etické hodnoty.


Žádné komentáře: