čtvrtek 1. listopadu 2007

Orca, chcete znát aktuální datum a čas?

Editujte ~/.orca/orca-customizations.py(neexistuje-li, vytvořte) a vložte následující řádky:

import orca.input_event
import orca.keybindings
import orca.orca
import orca.speech
import orca.braille
import re

myKeyBindings = orca.keybindings.KeyBindings()

def sayTime(script, inputEvent=None):
import time
message = time.strftime("%a, %d %b %Y %H:%M:%S", time.localtime())
orca.speech.speak(message)
orca.braille.displayMessage(message)
return True

sayTimeHandler = orca.input_event.InputEventHandler(
sayTime,
"Presents the time.")

myKeyBindings.add(orca.keybindings.KeyBinding(
"d",
1 << orca.settings.MODIFIER_ORCA,
1 << orca.settings.MODIFIER_ORCA,
sayTimeHandler))

orca.settings.keyBindingsMap["default"] = myKeyBindings


Nyní uložte a restartujte orca. Pomocí kombinace Orca(Insert)+D přečtete aktuální datum a čas.

Žádné komentáře: