úterý 6. listopadu 2007

Ubuntu 7.10

TENTO ČLÁNEK NAPSAL standapl

Před necelými dvěma týdny vyšla nová verze oblíbené distribuce Ubuntu Linux, verze 7.10. Verze je značena podle roku a měsíce kdy vychází, předchozí verze nesla označení 7.04. Proč píši zrovna o této verzi Ubuntu? Pro české uživatele je verzí přelomovou -

obsahuje totiž nejen odečítač obrazovky jménem Orca, ale také hlasový syntezátor eSpeak, který konečně obsahuje český hlas. Předchozí verze Ubuntu již odečítač Orca a eSpeak obsahovaly, ale chyběla česká hlasová syntéza.

O operačním systému Linux jste již určitě slyšeli - vyznačuje se vyšší spolehlivostí než systémy Windows a celý systém je zdarma. Celý operační systém je postaven kolem jádra, které mu dalo jméno. Linux se tedy jmenuje pouze jádro, to co je postaveno kolem může mít různé podoby a verze. Těm pak říkají linuxáci “distribuce”.

Vidící lidé si mohou zvolit z řady distribucí - Debian, Fedora, SuSE, Mandriva a další. Pro nás byl vlastně donedávna jedinou alternativou Debian, kde byla ozvučena jen konzole a editor Emacs, ve kterém se však dá dělat spousta věcí včetně psaní mailů a brouzdání po Internetu a spouštění příkazů z vlastního emacsovského příkazového řádku.

Nyní pro nás s příchodem Ubuntu 7.10 nastává zlom - můžeme používat grafické prostředí nazvané Gnome. Pracovat se dá zatím se základními programy, ale jejich počet poroste s každým novým vydáním odečítače Orca a také s každou novou verzí Ubuntu. Těch programů ale není málo. Jejich výčet najdete na webu odečítače Orca. Odkaz na jeho domovskou stránku najdete na konci článku.

Ubuntu se dá z Internetu stáhnout jako živé CD, což znamená že si tuto distribuci Linuxu můžete vyzkoušet bez instalace na pevný disk. Provoz živého cédéčka vám nijak nepozmění soubory a složky na disku, pokud si to sami nebudete přát. Odkaz na stažení živého CD najdete také v sekci “odkazy” na konci článku. Stáhnete si obraz CD - bude mít koncovku iso. Ten pak vypalte třeba na přepisovatelné CD, restartujte počítač a můžete zkoušet.

V tomto článku jen stručně popíši grafické prostředí Gnome a základy práce v něm. Zájemci o hlubší studium operačního systému Linux si jistě stáhnou knihu “Linux - dokumentační projekt 3″. Odkaz bude umístěn na konci článku v sekci “Odkazy”.

Jak nastartovat živé CD.

Budu dále předpokládat, že máte CD staženo a vypáleno. Vložte je tedy do DVD mechaniky a restartujte počítač. Aby systém z toh CD nastartoval, musíte mít v BIOSu povoleno startování systému z CD/DVD mechaniky. Pokud tomu tak není, požádejte o pomoc vidícího, aby vám to startování v BIOSu správně nastavil. Procesu startování počítače se říká taky “bootování” nebo zkráceně “boot”.

Živé CD je vyráběno primárně pro vidící lidi, proto si musíte jeho start trošku přizpůsobit. To musíte udělat při startu počítače. Když se CD začne při startu počítače otáčet v mechanice, mačkejte třeba šipku nahoru nebo jinou klávesu, která nic nenapíše do příkazového řádku. Tím zabráníte automatickému spuštění systému a můžete nastavit parametry, kterými se pak bude start Ubuntu řídit. Jak poznáte že se vám povedlo automatické spouštění živého CD zastavit? CD se přestane otáčet na delší dobu než pět sekund.

Při automatickém spouštění se na tuto dobu zastaví a pak ve startu automaticky pokračuje.

Jakmile se tedy spouštění Ubuntu zastaví, stiskněte klávesu F2, to je výběr jazyka. Jako výchozí je nastavena angličtina. Stiskněte pětkrát šipku nahoru a pak klávesou Enter volbu potvrďte. Tím nastavíte jazyk na češtinu. F3 je nastavení klávesnice, ta je hned nastavena na českou. Pro slabozraké není bez zajímavosti klávesa F4, pod níž je skryto nastavení rozlišení obrazovky.

Pak přijde na řadu klávesa F5, pod níž se skrývá nastavení zpřístupnění. Stiskněte třikrát šipku dolů a odentrujte. Tím nastavíte systém tak, aby automaticky spustil odečítač Orca. Pak ještě jednou stiskněte Enter a systém se začne spouštět.

To poznáte samozřejmě podle toho že se roztočilo CD. Nějakou chvíli to bude trvat. Pak zazní znělka vítající vás do Ubuntu a po další chvilce čekání se ozve i český hlas. Po další maličké chvilce čekání se objeví okno nastavení odečítače Orca.

V něm můžete nastavit řadu věcí včetně klávesových zkratek. Tady doporučuji abyste si prošli všechny karty nastavení odečítače. Nastavení uložte a zavřete okno “Orca Preferences”.

Do nastavení se kdykoli můžete vrátit pomocí zkratky Insert + mezerník. Odečítač Orca můžete ukončit pomocí zkratky Insert + Q - ale proč byste to dělali, že? Přece chcete mít prostředí Gnome ozvučeno.

Po uložení nastavení odečítače můžete začít pracovat v prostředí Gnome. Vizuálně se podobá prostředí Windows a pracuje se v něm velice podobným způsobem, jen zkratky které používá jsou jiné. Některé z nich si popíšeme. Vycházím ze zkratek, které byly nastaveny bezprostředně po nainstalování systému Ubuntu 7.10. Tabulátor budu ve zkratkách nazývat jen “tab”.

Alt + F1 - hlavní nabídka, podobná nabídce Start.

Alt + F2 - dialogové okno “Spustit” - funguje podobně
jako stejnojmenný dialog ve Windows. Tento dialog
hodně používám pro spuštění programů - nechce se mi
je vyhledávat v hlavní nabídce.

F1 - spustit prohlížeč nápovědy. V klávesových zkratkách
je tato zkratka uvedena jako x0f5. Je dobré ji
změnit na něco jiného, jinak se nedostanete do
režimu klávesové nápovědy Orcy.

Po pravdě řečeno
jsem zkratku pro nápovědu zcela zrušil.
Ctrl + Alt + Delete - odhlásit se
Ctrl + Alt + L - zamknout obrazovku

Print Screen - zachytit obrazovku. Stejná funkce je i ve Windows -
obsah celé obrazovky bude uložen do schránky.

Alt + Print Screen - zachytit okno. Do schránky uloží obrázek okna,
ve kterém je momentálně kurzor.

Alt + mezerník - anbídka okna

Alt + F10 - maximalizovat okno

Alt + F5 - demaximalizovat okno

Alt + F4 - zavřít okno

Alt + F7 - přesunout okno

Alt + F8 - změnit velikost okna

Alt + F9 - minimalizovat okno

Alt tabulátor - přepínání mezi okny s pomocným oknem

Alt + F6 - přepínání mezi okny aplikace s pomocným oknem

Ctrl + Alt + tab - přepínání mezi panely a pracovní plochou
s pomocným oknem

Alt + Escape - přepínat mezi okny okamžitě

Ctrl + Alt + Escape - přepínání mezi panely a pracovní plochou okamžitě

Ctrl + Alt + D - minimalizovat všechna okna
a aktivovat pracovní plochu

Ctrl + alt + vlevo - přepnout na plochu vlevo

Ctrl + alt + vpravo - přepnout na plochu vpravo

Ctrl + alt + nahoru - přepnout na plochu nad aktuální plochou

Ctrl + alt + dolů - přepnout na plochu pod aktuální plochou

Alt + Enter - vlastnosti souboru

Prostředí Gnome.

Je to prostředí podobné tomu operačního systému Windows. Práce je tady podobná, jen ty klávesové zkratky jsou trošku jiné. Na rozdíl od Windows má Gnome dva panely místo jednoho hlavního panelu. Jeden je na obrazovce nahoře a druhý dole. Oba panely mají svou funkci. My si popíšeme co obsahují:

Horní panel.

- hlavní nabídka, se kterou se pracuje stejně jako s nabídkou Start
ve Windows
- ikony pro spuštění programů - tady internetového prohlížeče Firefox,
e-mailového klienta Evolution a nápovědy
- systémová část panelu - v ní se podobně jako u Windows zobrazují
nejrůznější informace
- ikona “Zobrazit položku vyhledávání”
- síť
- ovládání hlasitosti
- hodiny
- odhlášení nebo vypnutí systému

Dolní panel.

- ikona pro minimalizaci oken a zobrazení pracovní plochy
- úlohová lišta
- přepínač pracovních ploch
- koš

Panely je možné přesouvat, měnit jejich velikost, přidávat na ně nové ikony nebo takzvané aplety nebo je ubírat - to je ale spíše věc pro slabozraké uživatele. Například já mám oba panely dole, protože ještě něco málo na monitoru vidím a mohu s nimi při jejich zvětšení chviličku pracovat, než se mi unaví oči. Na adrese http://standapl.ic.cz najdete například snímek editoru gedit s otevřeným článkem a jak jsem si upravil horní a dolní panel.

Mezi panely je zobrazena pracovní plocha, na kterou můžete přidávat ikony zástupců tak jako ve Windows. Pokud jste zvyklí stahovat vše na plochu, můžete tak činit taky tady - případně můžete mít na ploše i různé dokumenty, i když pro ně je určena jiná složka.

Práce v prostředí Gnome

Ta je podobná jako ve Windows. Programy (všimněte si že v Linuxu se nehovoří o aplikacích) spustíte z hlavní nabídky nebo z dialogu Spustit, případně z emulátoru terminálu, který najdete taky v hlavní nabídce. Programy se zavírají stejně jako ve Windows stiskem zkratky Alt + F4.

Ve většině programů najdete stejné nebo podobné klávesové zkratky jako u windowsích alternativ. Práce se schránkou je stejná skoro všude, většinou také funguje Ctrl + Z pro akci zpět, Ctrl + A pro výběr všech položek. Jiné ale bývají zkratky pro hledání a nahrazení textu. Do nabídky, které ve Windows říkáme “aplikační”, se dostanete pomocí klávesy F10, tedy nikoli pouhým stiskem levého Altu.

Dalším rozdílem je funkce pravého Altu - ten je v Linuxu využíván pro psaní alternativních znaků jako ve Windows, ale nelze jej využít pro klávesové zkratky. I když i tohle jde nastavit. Klávesy Win nemají v Gnome a v Linuxu obecně žádnou funkci, pokud to nenastavíte jinak. Klávesa kterou označujeme jako “Menu” má stejnou funkci - jejím stiskem ve většině programů vyvoláte kontextovou nabídku.

Na práci se soubory můžete využít program Nautilus. Dostanete se k němu tak, že stisknete zkratku Alt + F1 a po něm šipku vpravo. Hned první na stisk šipky dolů najdete příkaz “Domovská složka”, což je něco podobného jako Documents and Settings ve Windows. Když ten příkaz odentrujete, zobrazí se vám váš domovský adresář. Máte tady vše co potřebujete - dokumenty, hudbu, obrázky a tak dále. Nautilus je podobný Tomuto počítači jak jej znáte z Windows. Proti Windows XP je rozdílná zkratka pro návrat do nadřazené složky - tady se používá zkratka Alt + šipka nahoru. Stejnou zkratku ovšem využijí v Tomto počítači majitelé Windows Vista. Skryté soubory a adresáře se označují tečkou na začátku názvu a normálně se nezobrazují. - například soubor .emacs je skrytý soubor s nastavením editoru Emacs. Zobrazení skrytých souborů a složek musíte povolit v nastavení Nautila a také v jeho nabídce “Zobrazit”, případně klávesovou zkratkou Ctrl + H.

O textovém editoru “gedit” není potřeba moc psát, práce v něm je podobná jako ve kterémkoli editoru ve Windows. Tento textový editor umí otvírat a taky soubory s různým kódováním, což uživatelé Windows jistě ocení. Tato kódování si můžete do otvíracího a ukládacího dialogu přidat nebo nepotřebná odebrat. Otvírání a ukládání souborů s různým kódováním je velice cenná, protože celý systém používá kódování UTF-8 a ve windowsích programech byste soubory vytvořené v UTF-8 přečetli jen s obtížemi. Tento článek například píši celý v tomto editoru a je kódován ve windows-1250 bez jakékoli konverze, i když již mám nainstalován program konwert, který mi dokáže textové soubory bez problémů zkonvertovat.

Práce ve Firefoxu je podobná jako u Internet Exploreru, Evolution je podobný Outlooku z kancelářského balíku Microsoft Office.

Tolik ve stručnosti o prostředí Gnome. Další věci si můžete vyzkoušet sami - práce v Gnome je velice jednoduchá.

Odečítač Orca

Zatím je to jednoduchý odečítač, ale tak jako ostatní open source projekty se vyvíjí. Při prvním spuštění se objeví jeho hlavní okno a konfigurační dialog. Ten můžete vyvolat zkratkou Insert + mezerník, když bude hlavní okno Orcy skryto, protože není potřebné.

Dále budu klávesu Insert označovat jako klávesu “Orca”. Takto je ostatně označena i v přehledu klávesových zkratek.

Orca obsahuje jako Jaws režim klávesové nápovědy. V něm můžete mačkat klávesové zkratky a dozvíte se co dělají. Pro různé programy může jedna a táž zkratka znamenat různé akce. Orca tomuto režimu říká “Learn mode”. Tento režim opustíte klávesou Escape.

Hodně klávesových zkratek najdete na numerickém bloku - zejména zkratky pro prohlížení nejrůznějších oken, kde normálně Orca nemluví. Takto si můžete prohlédnout třeba dialog “Vlastnosti”.

num. 1 - posun na předchozí znak

num. 2 - přečte aktuální znak

num. 3 - posun na následující znak

num. 4 - posun na předchozí slovo

num. 5 - přečte aktuální slovo

num. 6 - posun na následující slovo

num. 7 - posun na předchozí řádek

num. 8 - přečte aktuální řádek

num. 9 - posun na další řádek

num. plus - přečtení celého dokumentu

num. lomítko - levý klik

num. hvězdička - pravý klik

num. čárka - dialog Orca find neboli hledání Orca

num. Enter - kde jsem - přečte aktuální prvek včetně horké klávesy

num. minus - vstup do prohlížecího režimu a jeho opuštění.

Není potřeba v dialogu “Vlastnosti”,
kde se zapne automaticky.

Orca + mezerník - globální nastavení odečítače Orca

Orca + Ctrl + mezerník - konfigurace odečítače Orca pro program
v němž právě pracujete

Informace k Ubuntu.

Wikipedie.

Existuje také wikipedie o Ubuntu v angličtině a v češtině. Je na ní mnoho rad a návodů, jak rozchodit na Linuxu nestandardní hardware a také rady pro začínající uživatele Ubuntu.

E-mailová Konference.

Na serveru lists.ubuntu.cz se můžete přihlásit do e-mailové konferenci, ve které můžete diskutovat o Ubuntu. Nebojte, množství mailů v ní není. A taky vám nikdo neutrhne hlavu když něco nebudete vědět.

Na adrese
http://lists.ubuntu.cz/mailman/listinfo/ubuntu

se můžete přihlásit nebo naopak odhlásit členství v konferenci. Je to mailman jako na Braillnetu, takže s ním problémy mít nebudete. Případně pro přihlášení nebo odhlášení použijte adresu ubuntu-request@lists.ubuntu.cz - zbytek je stejný jako na Braillnetu.

Diskuse na Jabberu.

Také můžete diskutovat na jabber serverech o Ubuntu - a to hned na dvou českých. Adresy místností jsou ubuntu@chat.linjab.net a ubuntu.conf.netlab.cz.

Závěr.

Živé CD Ubuntu 7.10 může být vaším pomocníkem na počítači, na kterém není hlasová podpora nebo na počítači, na kterém spadl systém a potřebujete zachránit nějaká data. S tímto cédéčkem můžete pracovat také na počítači, na kterém není nainstalován žádný operační systém - přece jen obsahuje plnohodnotný systém Linux, který vám umožní pracovat skoro tak, jako kdyby byl nainstalován na pevném disku.

Mějte na paměti, že Linux nedodává žádná firma a je zcela zdarma, což je velká výhoda. Při problémech s ním se ale můžete obrátit na konferenci uzivatele na serveru freebsoft.org.

Budete-li mít zájem, mohu v některém dalším Disku popsat instalaci Linuxu ze živého cédéčka na pevný disk a případně ještě více. Ta ovšem vyžaduje hlubší znalosti fungování počítače a hlavně principy dělení pevného disku, proto se do instalace nemohou pustit uživatelé, kteří tyto znalosti nemají. Mohli by si zcela smazat operační systém Windows, a to by byla škoda. Oba systémy se hezky doplňují, i když to někteří “tvrdí” zastánci obou systémů velice neradi slyší.

Stanislav Plachý

Odkazy:

Domovská stránka distribuce Ubuntu (anglicky):
http://www.ubuntu.com

Anglická wikipedie o Ubuntu:
https://wiki.ubuntu.com

Stránky o Ubuntu v češtině:
http://www.ubuntu.cz

Česká wikipedie o Ubuntu:
https://wiki.ubuntu.cz

Stažení Ubuntu 7.10:

Intel - architektura i386:
http://releases.ubuntu.com/7.10/ubuntu-7.10-desktop-i386.iso

AMD - architektura AMD64:
http://releases.ubuntu.com/7.10/ubuntu-7.10-desktop-amd64.iso

Linux - dokumentační projekt - třetí vydání:
standapl.ic.cz/stazeni/ldp3.pdf

Žádné komentáře: