sobota 3. listopadu 2007

Log Speech-Dispatcheru je neúměrně velký?

Speech-Dispatcher má docela velké potíže s vícejádrovými a víceprocesorovými stroji, proto je nutno učinit několik opatření;
1. V konfiguračním souboru dispatcheru (/etc/speech-dispatcher/speechd.conf) zvýšit hodnotu proměné LogLevel na 5.
2. Nastavit rotaci logů. Pokud existuje /etc/logrotate.d/speech-dispatcher, nemusíte se o nic starat. V opačném případě se řiďte syntaxí s ostatních souborů v tomto adresáři.

V takovém případě se ovšem dispatcherův log neutěšeně plní, data stále přibývají a přibývají, takže se můžete setkat s případem(u mě nastal po dvou dnech), že /var/log/speech-dispatcher/speech-dispatcher.log bude zabírat přibližně 1GB, což je docela hodně neúnosná hodnota. Naskýtají se zde dvě řešení tohoto problému:
1. Čas od času vymažeme obsah logu(můžeme zautomatizovat třeba cronem), ale je zde podmínka, že soubor nesmí být odstraněn a znovu vytvořen(pokud běží dispatcher).
2. Nasměrovat dispatcherův log do černé díry, tj. nastavit proměnou LogFile na "/dev/null". Tato volba je(co se týče ušetření práce) nejadekvátnější, jenomže nastanou-li s SD nějaké potíže, nemáme o jeho činnosti žádný záznam.

Žádné komentáře: